top of page

Transakcje handlowe i procesy M&A

Prawnicy kancelarii pflaw posiadają ugruntowane doświadczenie i doradzali w szeregu transakcji M&A na polskim i zagranicznym rynku. Prawnicy kancelarii doradzają w transakcjach takich jak:

 • Połączenia, fuzje, kupno w szczególności spółek publicznych działających w branży usług finansowych;

 • Procesy restrukturyzacji grup kapitałowych i korporacji;

 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce  i zagranicą;

 • Fuzje, przejęcia oraz łączenie się spółek i przedsiębiorców;

 • Tworzenie oddziałów i przedstawicielstw polskich i zagranicznych przedsiębiorców;

 • Transgraniczne przenoszenie lub łączenie się spółe;

 • Przekształcanie spółek;

 • Umowy sprzedaży akcji oraz udziałów w spółkach handlowych;

 • Umowy na rynku kapitałowym i finansowym;

 • Due dilligence na potrzeby transakcji;

 • Umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

 • Umowy handlowe z dostawcami i kontrahentami;

 • Łączenie się przedsiębiorców i procesy koncentracji

bottom of page