top of page

Ochrona danych osobowych

Nasza kancelaria doradza firmom w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Posiadamy praktyczne doświadczenie we wdrażaniu procesów ochronnych danych osobowych oraz ochrony systemów informatycznych. Doradzamy klientom w następujących obszarach:

 • Całościowe audyty organizacji w tym procesów i systemów IT pod kątem przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa danych osobowych, także pod kątem unijnego rozporządzenia RODO;

 • Wdrażanie systemu ochrony danych osobowych oraz systemu bezpieczeństwa danych w organizacji;

 • Dostosowanie firm do RODO;

 • Tworzenie wewnętrznych procedur i procesów mających na celu ochronę danych w tym polityki bezpieczeństwa danych osobowych, polityki bezpieczeństwa informacji;

 • Tworzenie procesów i procedur BCP;

 • Rejestracja czynności przetwarzania, zbiorów danych;

 • Rejestracja oraz wsparcie dla ABI oraz Inspektora Ochrony Danych;

 • Kontrole Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych GIODO lub Państwowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych PUODO;

 • Transakcje na danych osobowych i bazach danych osobowych;

 • Przetwarzanie danych osobowych w chmurze „cloud computing”;

 • Przesyłanie danych osobowych poza obszar EOG;

 • Profilowanie oraz automatyczne podejmowanie decyzji, w tym procesy AI (artificial inteligence) z wykorzystanie danych osobowych;

 • Marketing on line i marketing bezpośredni z wykorzystaniem danych osobowych;

 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

bottom of page