top of page

Doradztwo i zarządzanie kryzysowe

Każda firma może stać się ofiarą szantażu, ataku hakerskiego, kradzieży danych lub próby wymuszenia. Nie tylko jednak takie zdarzenia mogą wywołać kryzys i wpłynąć negatywnie na Twój biznes. Mogą to też być takie zdarzenie jak niespodziewana kontrola organów administracji lub działania organów ścigania. Skutkom takich kryzysowych zdarzeń można przeciwdziałać i nawet zupełnie je zneutralizować zarządzając nimi odpowiednio oraz podejmując odpowiednio szybko skoordynowane działania. Nasi prawnicy mają praktyczne doświadczenie i doradzali przy szeregu zdarzeń kryzysowych takich jak:

 • Ataki hakerskie, ataki ddos itp.;

 • Kradzież lub utrata danych takich jak np. dane osobowe;

 • Szantaże, ze strony osób trzecich lub pracowników;

 • Porwania i próby wymuszenia okupu;

 • Spory ze wspólnikami, udziałowcami, akcjonariuszami, pracownikami;

 • Kradzież pieniędzy lub sprzętu;

 • Działania organów ścigania;

 • Kontrole organów administracji publicznej;

 • Kary oraz sankcje nakładane przez organy administracji publicznej;

 • Wrogie przejęcia, squeeze out;

 • Obowiązki informacyjne w przypadku zdarzeń kryzysowych w tym raportowanie giełdowe;

 • Doradztwo w zakresie współpracy z agencjami PR;

 • Relacje z dziennikarzami.

bottom of page