top of page

Compliance

Prawnicy z kancelarii pflaw mają szerokie doświadczenie w zakresie wdrażania oraz działania systemów nadzoru zgodności z prawem „compliance” w podmiotach działających w wymagającym otoczeniu regulacyjnym. Doradzaliśmy firmom takim jak instytucje finasowe, firmy technologiczne czy firmy pozyskujące unijne finansowanie oraz wielu innym w procesie tworzenia oraz funkcjonowania systemów compliance dostosowanych pod względem kosztów i kompleksowości do rozmiarów organizacji. Nasze doradztwo obejmuje:

  • Bieżące doradztwo compliance;

  • Identyfikację ryzyk braku zgodności z prawem i regulacjami wewnętrznymi organizacji;

  • Projektowanie systemów compliance;

  • Tworzenie procedur wewnętrznych;

  • Monitoring działania systemów compliance;

  • Tworzenie funkcji compliance w organizacji „compliancefunction”;

  • Tworzenie systemu raportowania compliance oraz procesów tzw. informacji zarządczej;

  • Tworzenie procesów monitorowania zmian w przepisach prawa oraz wytycznych organów administracji publicznej;

  • Tworzenie procesów dot. tzw. „sygnalistów” „whistleblowers”;

  • Dostosowywanie oraz wdrażanie zmian przepisów w firmach i organizacjach.

bottom of page