top of page
2_edited_edited.jpg

 

Partner Zarządzający- Mec. Paweł Frańczak

pawel.franczak@pflaw.pl

Adwokat Paweł Frańczak jest Partnerem kancelarii PFlaw. W swojej działalności zawodowej mec. Paweł Frańczak koncentruje się na doradzaniu polskim i zagranicznym klientom w obszarze korporacyjnym, aspektów prawnych usług świadczonych elektronicznie, online marketingu, usług finansowych, maklerskich i płatniczych oraz branży fintech i branży kryptowalut. Mec. Frańczak doradza też klientom w szeroko pojętym obszarze doardztwa regulacyjnego, compliance- nadzoru zgodności z prawem, ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i prawie nowych technologii np. cloud computingu.

W swojej karierze zawodowej mec. Frańczak doradzał polskim i zagranicznym firmom takim jak domy maklerskie, firmy inwestycyjne, firmy technologiczne, firmy z branży on line, instytucje płatnicze, firmy z branży fintech, firmy z branży kryptowalut i technologii blockchain. Doradztwo obejmowało transakcje, procesy regulacyjne, licencyjne, wdrażanie regulacji prawnych, procesy startupowe, konsultacje z regulatorami, optymalizacje procesów onboardingowych, doradztwo w zakresie marketingu, ochrony danych osobowych oraz procesów AML.

Podczas swojego wieloletniego doświadczenia zawodowego Mec. Frańczak doradzał przy wdrożeniu i dostosowaniu się firm oraz grup kapitałowych do aktów prawnych zarówno polskich jak i unijnych takich jak MIFID I, CRD, CRR, MIFID II, MIFIR, EMIR, AML III i AML 4, RODO, PSD 1 i PSD 2.

Paweł Frańczak ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Cambridge British Law Centre oraz aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Swoją karierę mec. Frańczak rozpoczął od współpracy z międzynarodową kancelarią prawną z siedzibą w Warszawie. Następnie w okresie od 2007 r. do roku 2018 mec. Frańczak współpracował i doradzał firmom inwestycyjnym oraz technologicznym działającym zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych.

W latach 2007- 2012 zajmował stanowisko kolejno Inspektora Nadzoru a następnie Dyrektora Działu prawnego w największym polskim domu maklerskim; W latach 2011-2014 zajmował stanowisko członka zarządu w domach maklerskich z siedzibą w Londynie i na Cyprze; W latach 2012-2017 zajmował stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar, prawny compliance i ryzyka w największym polskim i jednym z większych europejskich domów maklerskich, kontrolującym grupę kapitałową działającą na 12 zagranicznych rynkach.

Pan Frańczak odgrywał istotną rolę w budowaniu zagranicznej obecności polskich i zagranicznych firm inwestycyjnych, wspierając otwarcie zagranicznych oddziałów, spółek zależnych oraz współpracę z zagranicznymi partnerami i odpowiadając za działanie i rozwój grup kapitałowych.

 

Pan Frańczak był także członkiem Rady Izby Domów Maklerskich oraz panelistą wielu polskich i międzynarodowych konferencji związanych z rynkiem finansowym oraz rynkiem nowych technologii. Mec. Frańczak uczestniczył też w pracach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce powołanego przez Ministerstwo Rozwoju i Komisję Nadzoru Finansowego. Celem zespołu były działania mające na celu usunięcie zidentyfikowanych barier dla innowacyjności w Polsce.

Adw. Paweł Frańczak jest pasjonatem sportu, w szczególności tenisa, narciarstwa, kolarstwa szosowego. Paweł posługuje się biegle językiem angielskim.

Zrzut ekranu 2018-12-5 o 11.33.51_edytow
piotr_klamka

Radca Prawny- Piotr Klamka

piotr.klamka@pflaw.pl

Radca prawny Piotr Klamka posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy dla renomowanych podmiotów sektora bankowego oraz firm inwestycyjnych, gdzie był między innymi odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności z prawem (compliance). Radca prawny Piotr Klamka pełnił również funkcję Inspektora Nadzoru domu maklerskiego. Mec. Klamka uczestniczył we wdrożeniu najważniejszych aktów prawnych regulujących działalność podmiotów sektora finansowego, takich jak MIFID II, CRD, CRR, RODO czy AML IV.

Piotr Klamka posiada bogate doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych, ochrony prywatności oraz nowoczesnych technologii (w tym dla klientów z branży fintech). Mec. Klamka pełnił przez wiele lat funkcję Inspektora Danych Osobowych w jednym z największych domów maklerskich w Polsce, gdzie był między innymi odpowiedzialny za monitorowanie zgodności działalności spółki oraz jej oddziałów zagranicznych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w tym RODO). Dążąc do pogłębiania swojej wiedzy z zakresu nowych technologii Piotr Klamka ukończył studia podyplomowe „Prawo Nowoczesnych Technologii” organizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego. Mec. Klamka uczestniczył w swojej praktyce zawodowej w projektach wdrożenia komunikatu chmurowego Komisji Nadzoru Finansowego (cloud computing) czy dostosowania działalności firmy inwestycyjnej do wytycznych ISO/IEC 27001.

Piotr Klamka od wielu lat służy swoją wiedzą i doświadczeniem podmiotom z sektora energetyki odnawialnej. Wiedzę i doświadczenie z obszaru odnawialnych źródeł energii (RES) oraz prawa energetycznego Mec. Klamka zdobywał pracując między innymi w spółce należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, prowadzącej działalność w obszarze energetyki wiatrowej. Od wielu lat Mec. Klamka świadczy wsparcie prawne dla jednej z największych w Polsce spółek z branży fotowoltaicznej, zajmującej się rozwojem projektów fotowoltaicznych, budową farm oraz świadczącej usługi z zakresu serwisu instalacji fotowoltaicznych.

Piotr Klamka świadczy również pomoc prawną w obsłudze klientów z zakresu postępowania cywilnego, administracyjnego oraz prawa pracy. Mec. Klamka posiada doświadczenie w obsłudze procesowej reprezentując klientów na różnych etapach postępowania cywilnego (postępowanie przed sądem pierwszej instancji, postępowanie apelacyjne, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego) oraz administracyjnego (reprezentacja na etapie postępowania administracyjnego przed organem administracji publicznej, odwołanie, skarga do WSA, skarga kasacyjna do NSA). Piotr Klamka posiada również praktyczną znajomość prawa pracy.

Mec. Klamka ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył ponadto Center for American Law Studies: Levin College of Law

Radca prawny biegle posługuje się językiem angielskim oraz językiem rosyjskim. Znajomość języka rosyjskiego rozwijał kończąc Studium Prawa Rosyjskiego organizowane przez Uczelnię Łazarskiego, przy współpracy z uniwersytetami w Moskwie oraz Sankt Petersburgu.

Zrzut ekranu 2018-12-5 o 11.33.51_edytow
mariusz_gumola

Doradca Podatkowy- Mariusz Gumola

mariusz.gumola@pflaw.pl

 

Mariusz Gumola posiada ponad 17-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym. Współpracował z renomowanymi polskimi kancelariami podatkowymi i prawnymi, zdobywając wiedzę z zakresu prawa podatkowego i karnego skarbowego. Świadczył usługi doradztwa podatkowego dla klientów z branży budowlanej, paliwowej, wydawniczej, finansowej oraz medycznej. Specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w kontaktach i sporach z organami podatkowymi. Jako pełnomocnik wielokrotnie skutecznie bronił praw swoich klientów w postępowaniach podatkowych, jak również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Jego praktyka koncentruje się również na bieżącym, kompleksowym doradztwie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Pan Gumola jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od blisko 10 lat stale współpracuje z największym polskim wydawnictwem prawniczym. Jest autorem licznych publikacji prasowych oraz współautorem kilku książek o tematyce podatkowej.

Zrzut ekranu 2018-12-5 o 11.33.51_edytow
bottom of page