top of page

Doradztwo korporacyjne oraz prawo spółek

Prawnicy z kancelarii pflaw mają szerokie doświadczenie w procesach ekspansji zagranicznej oraz tworzenia i restrukturyzacji firm oraz grup kapitałowych oraz w szeroko pojętym doradztwie korporacyjnym. Doradzamy m. in. w procesach i transakcjach takich jak:

 • Tworzenia krajowych jak i zagranicznych spółek i oddziałow;

 • Budowa i restrukturyzacja grup kapitałowych razem z projektowaniem  systemów dystrybucji zysków i usług w grupie;

 • Tworzenie, przekształcanie oraz likwidacja spółek kapitałowych, osobowych i cywilnych w Polsce i zagranicą;

 • Transgraniczne procesy przenoszenia i połączenie spółek;

 • Projektowanie umów i statutów spółek;

 • Doradzanie w procesie kształtowania ładu korporacyjnego w spółkach (zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna, walne zgromadzenie);

 • Tworzenie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia;

 • Bieżące doradztwo korporacyjne (posiedzenia i uchwały zarządu, rady nadzorczej, wspólników, udziałowców i walnego zgromadzenia);

 • Umowy inwestycyjne oraz umowy pomiędzy udziałowcami, akcjonariuszami i wspólnikami;

 • Rejestrowanie zdarzeń korporacyjnych w sądach rejestrowych;

 • Sprawy sporne o charakterze korporacyjnym.

bottom of page