top of page

Rynek finansowy, rynek kapitałowy, usługi płatnicze i maklerskie, fintech

Prawnicy z kancelarii pflaw zajmują się doradztwem transakcyjnym oraz regulacyjnym dla podmiotów z rynku kapitałowego oraz szerszego rynku finansowego. Doradzamy klientom takim jak banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, instytucje pieniądza elektronicznego, firmy płatnicze, firmy faktoringowe oraz innym podmiotom rynku finansowego. Nasi prawnicy uczestniczyli i doradzali w procesach takich jak:

 • pozyskiwanie i rozszerzanie licencji polskich i zagranicznych instytucji finansowych (domy maklerskie, usługi płatnicze, faktoring, rynek finansowy);

 • paszportowanie usług finansowych zagranicę w ramach UE i prowadzenie działalności na rynkach finansowych poza UE ;

 • procesy IPO;

 • emisje obligacji;

 • procesy M&A podmiotów z rynku finansowego;

 • relacje z regulatorami (np. KNF), organizatorami rynku (np. GPW), izbami rozliczeniowymi (np. KDPW), repozytoriami transakcji (np. KDPW TR);

 • kontrole organów nadzoru (KNF, GIIF, GIODO, PUODO);

 • odwołanie od decyzji organów nadzoru;

 • procesy due dilligence na rynku finansowym;

 • tworzenie procedur oraz procesów wewnętrznych;

 • wdrożenie regulacji takich jak MIFID/MIFIR, MAD/MAR, AML, PSD, EMIR, CRD/CRR, FATCA i wiele innych;

 • przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu AML, KYC;

 • procesy compliance;

 • ochrona inwestorów detalicznych na rynku finansowym;

 • systemy zarządzania ryzykiem;

 • spory z klientami;

 • sprawy z Rzecznikiem Finansowym;

 • transakcje na rynkach finansowych;

 • transakcje giełdowe;

 • transakcje na rynku derywatów giełdowych i OTC;

 • negocjowanie umów ISDA;

 • transakcje na rynku forex/cfd;

 • optymalizacja procesów onboardingowych klientów;

 • umowy płynnościowe, prime brokerage, ISDA;

 • umowy kustodialne, rachunki omnibus i inne rachunki powiernicze;

 • umowy z procesorami płatności;

 • marketing usług finansowych;

 • programy afiliacyjne usług finansowych;

 • kwestie związane z danymi rynkowymi.

bottom of page